Callogorgia verticillata

CAT: Callogorgia verticillata és una gorgònia en forma de ventall de grans dimensions, pertanyent a l’ordre Alcyonacea, que es pot trobar a l’oceà Atlàntic i a la mar Mediterrània. Les colònies de Callogorgia verticillata són de color marró clar o rosat, i poden créixer fins aproximadament uns 2 m d’alçada. Les branques tenen de centenars a milers de petits pòlips de 8 tentacles, disposats en forma d’espiral. A la Mar Mediterrània, C. verticillata es troba en ambients de canyons submarins, afloraments rocosos i muntanyes submarines situats entre 100 i 900 m de profunditat. És una espècie que pot formar denses agregacions juntament amb altres comunitats bentòniques. Al canyó de Blanes, C. verticillata es troba principalment a les parets del vessant occidental del canyó entorn als 556 i 1156 m de fondària, essent l’espècie dominant en les parets més profundes explorades, on hi arriba a formar agregacions denses. C. verticillata es considera una espècie «gairebé amenaçada» a la llista Vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura.

CAST: Callogorgia verticillata es una gorgonia en forma de abanico de grandes dimensiones, perteneciente al orden Alcyonacea, que se encuentra distribuida en el oceano Atlántico y en el mar Mediterráneo. Las colonias de C. verticillata son de color marrón claro o rosado, y pueden crecer hasta aproximadamente unos 2 m de altura. Las ramas tienen de centenares a miles de pequeños pólipos de 8 tentáculos, dispuestos en forma de espiral. En el mar Mediterráneo, C. verticillata se encuentra en cañones submarinos, afloramientos rocosos y montañas submarinas entre 100 y 900 m de profundidad. Es una especie que puede formar agregaciones densas junto con otras comunidades bentónicas. En el cañón de Blanes, C. verticillata se encontró principalmente en las paredes verticales de la vertiente occidental, entorno a los 556 y 1156 m de profundidad, siendo la especie dominante en las partes más profundas exploradas, llegando a formar agregaciones densas. C. verticillata se considera una especie «casi amenazada» en la lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

ENG: Callogorgia  verticillata is a large fan-shaped gorgonian of the order Alcyonacea that can be found in the Atlantic Ocean and in the Mediterranean Sea. C. verticillata colonies are light brown, and can grow up to approximately 2 m in height. The branches hold hundreds to thousands of 8 tentacle polyps, arranged in whorls. In the Mediterranean Sea, this species can be found in submarine canyons, rocky outcrops and seamounts between 100-900 m depth, where it can form dense aggregations along with other benthic species. In Blanes Canyon, this species was mainly found in the western canyon walls ranging from 556 to 1156 m depth, and being the dominant species in the deepest surveyed environments. C. verticillata is considered ‘near threatened’ on the International Union for Conservation of Nature Red list.