Comunitats bentòniques

Les comunitats bentòniques de fondària, principalment formades per coralls, gorgònies i esponges, configuren estructures biològiques d’una gran complexitat, arribant a desenvolupar veritables “boscos submarins”, que ecològicament parlant, tenen la mateixa funció que els boscos a terra ferma. Aquestes comunitats, es consideren habitats essencials d’una elevada biodiversitat i de gran importància per a la sostenibilitat dels ecosistemes marins, ja que proporcionen refugi a un gran nombre d’espècies, sobretot en les fases post-larvàries i de creixement, i són àrees preferents d’alimentació i procreació d’organismes ja adults, incloent-hi espècies d’interès comercial.

Malgrat la seva importància, llur distribució en els nostres mars i oceans s’ha vist darrerament molt reduïda, degut principalment a l’impacte de les activitats humanes, que les han deteriorat i malmès fins a fer-les desaparèixer en molts indrets. Aquest fet ha comportat que un gran nombre d’espècies bentòniques de fondària estiguin considerades en l’actualitat amenaçades o en perill d’extinció, i per tant, estan protegides i incloses en la Llista Vermella de l’estat de conservació global d’espècies elaborada per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN).