Espècies

Espècies

Les 10 espècies més significatives:
  • Gamba rosada (Aristeus antennatus): Crustàci d’entre 10 i 18 centímetres, cos llis i coloració vermella. Habita en els fons sorrencs del canó de Blanes, situat a unes 30 milles del port. Es pesca durant el dia amb l’art d’arrossegament, arribant les xarxes a quasi 800 metres de fondària. La gamba de Blanes es comercialitza fresca.
  • Seitó (Engraulis encrasicolus): Peix d’aproximadament 15 centímetres de llarg, de morro punxegut i tonalitat que pot anar del blau fosc al gris. Pescat amb la tècnica d’encerclament, viu a prop de la costa i forma grans bancs. Normalment es comercialitza fresc, però també es pot trobar en conserva d’aigua i sal, prenent el nom d’anxova.
  • Sardina (Sardina pilchardus): Peix d’entre 20 i 28 centímetres de llarg, de coloració grisenca o verdosa i una sola aleta dorsal. Viu en grans moles i sol realitzar grans migracions, però es pesca a prop de la costa, a no gaire profunditat, mitjançant la tècnica d’encerclament. Es comercialitza fresca o conservada en salmorra.
  • Escamarlà (Nephrops norvegicus): Crustaci de mida mitjana d’uns 25 centímetres de llarg, color rosaci, cos esvelt i carn tendre i saborosa. Es pesca amb la tècnica d’arrossegament durant tot l’any en fons fangosos que poden arribar als 800 metres de fondària. Es comercialitza fresc i té un alt valor econòmic al mercat.
  • Lluç (Merluccius merluccius): Peix d’entre 80 i 130 centímetres de llarg i color gris terrós o blau metàl·lic. Viu a una profunditat d’entre 25 i 370 metres, tot i que a la nit puja a les aigües superficials. Capturat amb la tècnica d’arrossegament, palangre de fons, soltes i tremall. Es comercialitza fresc.
  • Gamba blanca (Parapenaeus longirostris): Crustaci de mida no superior als 20 centímetres de llarg, de tonalitat rosa pàl·lida i gust suau. Viu en sòls sorrencs d’entre 20 i 700 de profunditat i es captura amb les barques d’arrossegament. Es comercialitza fresca.
  • Sonso (Gymnammodytes cicerelus): Peix de mida no superior als 15 centímetres, cos allargat i cilíndric. El dors és de tonalitat verdosa, mentre que el ventre es platejat. El sonso és una espècie gregària que habita en fons sorrencs propers a la costa. Es pesca amb arts menors i es comercialitza fresc.
  • Melva (Auxis rochei): Peix d’entre 20 i 40 centímetres de llarg, cos robust, allargat i sense escates.  Manté una coloració blava al dors, mentre que el ventre és blanc. Habita a prop de la costa formant grans bancs i s’alimenta de petits peixos, crustacis i calamars. Es pesca amb arts d’encerclament, tresmall i palangre. Es comercialitza fresc.
  • Rap vermell (Lophius budegassa): Peix d’entre 20 i 40 centímetres de llarg, cap gros, boca gran i coloració marró vermellosa. Viu en fons fangosos, on s’alimenta d’altres peixos, i es pot arribar a pescar a 830 metres de fondària. La seva pesca es realitza amb arts d’encerclament, palangres de fons i tremalls. Es comercialitza fresc.
  • Emperador (Xiphias gladius): Peix d‘entre 80 i 220 centímetres de llarg, cos robust i allargat. Destaca pel rostre acabat en forma d’espasa, llarga i aplanada. Es pot trobar des de la línia de la costa fins al 800 metres de fondària. S’alimenta de peixos, crustacis i calamars. Es pesca amb palangres de superfície, encerclament, arrossegament i tresmall. Es comercialitza fresc.

Consulta les captures per espècies clicant aquí:

 

Taula de nomenclatures
NOM LOCAL (Blanes) NOM CASTELLÀ NOM CIENTÍFIC CODI FAO
Agulla Aguja Belone belone gracilis GAR
Alatxa Alacha Sardinella aurita SAA
Anxova o seitó Boquerón Engraulis encrasicholus ANE
Aranya roca Arañas nep Trachinus spp WEX
Aranyes Escorpión Trachinus draco WEG
Bacoreta Bacoreta Euthynnus alletteratus LTA
Ballesta Ballesta Balistes carolinensis TRG
Besuc Aligote Pagellus acarne SBA
Bisos Estornino Scomber japonicus MAS
Boga Boga Boops boops BOG
Bonítol Bonito Sarda sarda BON
Bonítol del nord Bonito Del Norte Thunnus alalunga ALB
Bròtola Brótola De Fango Phycis blennoides GFB
Bròtola de roca Brótola De Roca Phycis phycis FOR
Bruixa Gallos Lepidorhombus sp LEZ
Cabra Paromola Paromola cuvieri OLV
Calamars Calamar Loligo vulgaris SQR
Calamarset Puntillas nep Alloteuthis sp OUW
Calet Besugo Pagellus bogaraveo SBR
Cananes Pota Voladora Illex coindetii SQM
Cananes n Pota Europea Todarodes sagittatus SQE
Càntera Chopa Spondyliosoma cantharus BRB
Polla Cabracho Scorpaena scrofa RSE
Capella Capellán Trisopterus minutus POD
Carabiner Camarón Soldado Rayado Plesionika edwardsii LKW
Cargol bonic Casco tirreno Cassidaria tyrrhena KDH
Cargol punxenc Canailla Bolinus brandaris BOY
Cargoli Mugarida Lisa Nassarius mutabilis NSQ
Castanyola Japuta Brama brama POA
Cigala gran Cigarra Syllarides latus YLL
Cinta Pez Cinta Cepola rubescens CBC
Cloïssa Almeja Fina Ruditapes decussatus CTG
Congre Congrio Conger conger COE
Corball Corvallo Sciaena umbra CBM
Cranc Falsa Nécora Liocarcinus depurator IOD
Déntol Dentón Dentex dentex DEC
Dot Cherna Polyprion americanus WRF
Emperador Pez Espada Xiphias gladius SWO
Erisó o garotes Erizo De Mar Paracentrotus lividus URM
Escamarla Cigala Nephrops norvegicus NEP
Escolà Maruca Azul Molva dypterygia BLI
Escorpra Rascacios, gallinetas nep Scorpaena sp SCO
Bbestina Rayas Raja sp SKA
Esparrall Raspallón Diplodus annularis ANN
Espet Espetón Sphyraena sphyraena YRS
Galera Galera ocelada Squilla mantis MTS
Gall Pez De San Pedro Zeus faber JOD
Gamba Gamba Rosada Aristeus antennatus ARA
Gamba blanca Gamba Parapenaeus longirostris DPS
Gamba llagostinera Gamba Parapenaeus longirostris DPS
Gambeta blanca Camarones pandálidos nep Pandalidae PDZ
Gat Pintarroja Scyliorhinus canicula SYC
Gerret Chuclas, carameles nep Spicara spp PIC
judriola Julia Coris julis COU
Llagosta salamenya Langosta Mora Palinurus mauritanicus PSL
Llagosta comuna Langosta Común Palinurus elephas SLO
Llamàntol Bogavante Homarus gammarus LBE
Llampuga Dorado Común Coryphaena hippurus DOL
Llenguado Lenguado Común Solea solea SOL
Llissa Lizas Nep Mugilidae MUL
Llobarro Lubina Dicentrarchus labrax BSS
esperdenyes Cohombro Stichopus regalis JCR
Lloret Rao Xyrichtys novacula XYN
Lluerna Begel Chelidonichthys lucerna GUU
Lluç Merluza Merluccius merluccius HKE
Mabre Herrera Lithognathus mormyrus SSB
Maira Bacaladilla Micromesistius poutassou WHB
Melva Melva Auxis rochei BLT
Mero Mero Moreno Epinephelus marginatus GPD
Moixó Pez plata Argentina sphyraena ARY
Morena Morena Mureana helena MMH
Morralet Sepieta común Sepietta oweniana ITW
Morruda Sargo Picudo Diplodus puntazzo SHR
Morulla Chanquete Pseudaphya ferreri EDE
Musclo de roca Mejillón Común Mytilus edulis MUS
Negrito Mollera Centrolophus niger CEO
Oblades Oblada Oblada melanura SBS
Orada Dorada Sparus aurata SBG
Pagell Breca Pagellus erythrinus PAC
Pagre Pargo Pagrus pagrus RPG
Palometa blanca Pampano blanco Trachinotus ovatus POP
Palomida Palometón Lichia amia LEE
Petxines Lapa Patella sp LPZ
Peix d’escata Pescado de escama Sparidae SBX
Peixos plans Peces planos Pleunectiformes FLX
Pelaia Solleta Citharus linguatula CIL
       
Penegal Gallineta Helicolenus dactylopterus BRF
Pessic Cangrejo real Calappa granulata KPG
Pop roquer Pulpo Común Octopus vulgaris OCC
Pops Pulpo Blanco Eledone cirrosa EOI
Rafet Cabetes, rubios nep Triglidae GUX
Rap Rapes Lophius sp MNZ
Rap negre Rape negro Lophius budegassa ANK
Rap ros Rape Lophius piscatorius MON
Rates Rata Uranoscopus scaber UUC
Remol Remol Scophthalmus rhombus BLL
Roger Salmonetes Nep Mullus sp MUX
Sabres Pez Cinto Lepidopus caudatus SFS
Salpa Salema Sarpa salpa SLM
Sard Sargo Diplodus sargus SWA
Sardina Sardina Sardina pilchardus PIL
Sarg imperial Sargo breado Diplodus cervinus SBZ
Sastres Camaroncillos, Langostinos, Etc Galatheidae LOQ
Sèpia Choco Sepia officinalis CTC
Castanyó Sepias, Choquitos, Globitos Nep Sepiidae, Sepiolidae CTL
Serrà Cabrilla Serranus cabrilla CBR
Sonsos Sonsos Ammodytes sp SAN
Sorell Jureles Trachurus spp JAX
Sorella roncaire Macarela real Caranx rhonchus HMY
Tacó Podas Bothus podas OUB
Tallahams Anjova Pomatomus saltatrix BLU
Tonyina Atún Thunnus thynnus thynnus BFT
Vaques Tremolinas Torpedo sp TOE
Variada Mojarra Diplodus vulgaris CTB
Varis osteïctis Peces Diádromos Nep Osteichthyes DIA
Verat Caballa Scomber scombrus MAC
Verat volador Pez volador Dactylopterus volitans DYL
Viret Garneo Trigla lyra GUN
Xola Pez De Limón Seriola dumerili AMB
Xuia Santiaguiño Scyllarus arctus SCY
×

Powered by WhatsApp Chat

× Com et podem ajudar?