Madrepora Oculata

CAT: Madrepora oculata és un corall d’aigües fredes formador d’esculls que es troba als oceans Atlàntic i Pacífic i a la mar Mediterrània, generalment a fondàries per sota de 200 m. Aquest corall pertany a l’ordre Scleractinia i té petits pòlips amb 12-24 tentacles protegits per un esquelet de carbonat de càlcic. La forma i l’aspecte de les colònies de M. oculata poden diferir molt, però els pòlips sempre apareixen creixent en un patró de ziga-zaga. Al canyó submarí de Blanes, aquesta espècie es troba a les dues vessants del canyó i cobreix un ampli rang batimètric (475-1051 m). Es van observar nombroses colònies de M. oculata en bon estat de conservació que creixen a les parets verticals del canyó, des d’on expandeixen les branques en forma de ventall cap a la columna d’aigua per capturar partícules d’aliment transportades pels corrents. La gran abundància d’aquest corall al canyó de Blanes és especialment rellevant, ja que aquesta espècie es troba en retrocés a la mar Mediterrània i, avui dia, es considera una espècie en perill d’extinció a la llista Vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura.

CAST: Madrepora oculata es un coral de aguas frías que se encuentra en los océanos Atlántico y Pacífico y en el mar Mediterráneo, generalmente a profundidades mayores de 200 m. Este coral pertenece al orden Scleractinia y tiene pequeños pólipos con 12-24 tentáculos protegidos por un esqueleto de carbonato de cálcico. La forma y el aspecto de las colonias de M. oculata pueden diferir mucho, pero, los pólipos siempre muestran un patrón de crecimiento en zig-zag. En el cañón de Blanes, esta especie se encuentra en ambos flancos del cañón, cubriendo un amplio rango batimétrico (475-1051 m). Numerosas colonias de M. oculata y en buen estado de conservación se observaron en las paredes del cañón, extendiéndose en forma de abanico hacia la columna de agua para capturar las partículas de alimento transportadas por la corriente. La gran abundancia de este coral en el cañón de Blanes es especialmente relevante, puesto que esta especie se encuentra en declive en el mar Mediterráneo y actualmente se considera una especie en peligro de extinción en la lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

ENG: Madrepora oculata is a reef-building cold-water coral found in the Atlantic and Pacific Oceans and in the Mediterranean Sea, generally at depths below 200 m. This coral belongs to the order Scleractinia and has small polyps with 12-24 tentacles embedded in a calcium carbonate skeleton. The shape and aspect of M. oculata colonies can differ greatly however, polyps always occur in a zig-zag pattern. In Blanes Canyon, this species is found along a wide depth range (475-1051 m). Numerous colonies of M. oculata in a good conservation state were observed growing in the canyon walls in a fan-shape, expanding their branches into the water column to capture food particles transported by ambient currents. The large abundance of this coral in Blanes Canyon is especially relevant as this species has substantially declined all over the Mediterranean Sea and is now considered as an endangered species in the International Union for Conservation of Nature’s Red List.