Desmophyllum dianthus

CAT: Desmophyllum dianthus és un corall solitari, que significa que cada pòlip viu per separat, sense formar colònies, i pertany a l’ordre Scleractinia. Té forma de con amb un fort esquelet de carbonat càlcic i presenta un nombre variable de grans tentacles (90-120) que envolten la boca del corall. És una espècie cosmopolita amb un ampli rang batimètric. A la mar Mediterrània, D. dianthus es troba normalment per sota dels 300 m, juntament amb Madrepora oculata i Desmophyllum pertusum, i formen el que es coneix comunament com «la tríada dels coralls d’aigua freda». Al canyó submarí de Blanes, aquesta espècie està àmpliament distribuïda a les parets dels dos vessants del canyó entre 470 i 1163 m de fondària i viu en densitats molt elevades, fins i tot arriba a entapissar els afloraments rocosos. Aquesta espècie és considerada vulnerable a la llista Vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura.

CAST: Desmophyllum dianthus es un coral solitario, que significa que cada pólipo vive de forma independiente y no forma colonias, perteneciente al orden Scleractinia. Tiene forma de cono con un fuerte esqueleto de carbonato cálcico, y presenta un número variable de grandes tentáculos (90-120) que rodean la boca del coral. Es una especie cosmopolita con un amplio rango batimétrico. En el mar Mediterráneo, D. dianthus se encuentra normalmente por debajo de los 300 m junto con Madrepora oculata y Desmophyllum pertusum, formando el que se conoce comúnmente como “la tríada de corales de agua fría”. En el cañón de Blanes, esta especie está ampliamente distribuida a lo largo de las paredes de ambos flancos del cañón entre 470 y 1163 m de profundidad, viviendo en densidades muy elevadas, incluso llegando a tapizar los afloramientos rocosos. Esta especie es considerada vulnerable en la lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

ENG: Desmophyllum dianthus is a solitary coral, meaning that each polyp lives separately without forming colonies, which belongs to the order Scleractinia. It is cone-shaped and has a strong calcium carbonate skeleton with a variable number of large tentacles (90-120) that surround the coral mouth. It is a cosmopolitan species with a wide depth range distribution. In the Mediterranean Sea, D. dianthus is commonly found below 300 m alongside Madrepora oculata and Desmophyllum pertusum, forming what is commonly referred to as “the cold-water coral triad”. In Blanes Canyon, this species is widely distributed along the canyon walls from 470 to 1163 m depth, living in very high densities, sometimes forming a layer of hard substratum on top of the rocky outcrop. This species is considered vulnerable in the International Union for Conservation of Nature’s Red list.