Desmophyllum dianthus

CAT: Desmophyllum dianthus és un corall solitari, que significa que cada pòlip viu per separat, sense formar colònies, pertanyent a l’orde Scleractinia. Té forma de con amb un fort esquelet de carbonat càlcic, i presenta un nombre variable de grans tentacles (90-120) que envolten la boca del corall. És una espècie cosmopolita amb un ampli rang batimètric. A la Mar Mediterrània, D. dianthus es troba normalment per sota dels 300 m, juntament amb Madrepora oculata i Desmophyllum pertusum, formant el que es coneix comunament com “la tríada dels coralls d’aigua freda”. Al Canyó de Blanes, aquesta espècie està àmpliament distribuïda a les parets de les dues vessants del canyó entre 470 i 1163 m de fondària, vivint en densitats molt elevades, fins i tot arribant a entapissar els afloraments rocosos. Aquesta espècie és considerada vulnerable a la llista Vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura.

CAST: Desmophyllum dianthus es un coral solitario, que significa que cada pólipo vive de forma independiente y no forma colonias, perteneciente al orden Scleractinia. Tiene forma de cono con un fuerte esqueleto de carbonato cálcico, y presenta un número variable de grandes tentáculos (90-120) que rodean la boca del coral. Es una especie cosmopolita con un amplio rango batimétrico. En el Mar Mediterráneo, D. dianthus se encuentra normalmente por debajo de los 300 m junto con Madrepora oculata y Desmophyllum pertusum, formando el que se conoce comúnmente como “la tríada de corales de agua fría”. En el Cañón de Blanes, esta especie está ampliamente distribuida a lo largo de las paredes de ambos flancos del cañón entre 470 y 1163 m de profundidad, viviendo en densidades muy elevadas, incluso llegando a tapizar los afloramientos rocosos. Esta especie es considerada vulnerable en la lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

ANG: Desmophyllum dianthus is a solitary coral, meaning that each polyp lives separately without forming colonies, which belongs to the order Scleractinia. It is cone-shaped and has a strong calcium carbonate skeleton with a variable number of large tentacles (90-120) that surround the coral mouth. It is a cosmopolitan species with a wide depth range distribution. In the Mediterranean Sea, D. dianthus is commonly found below 300 m alongside Madrepora oculata and Desmophyllum pertusum, forming what is commonly referred to as “the cold-water coral triad”. In Blanes Canyon, this species is widely distributed along the canyon walls from 470 to 1163 m depth, living in very high densities, sometimes forming a layer of hard substratum on top of the rocky outcrop. This species is considered vulnerable in the International Union for Conservation of Nature’s Red list.

 

 

Mapa batimètric del Canyó submarí de Blanes
Desmophyllum dianthus